Styr- och reglersystem

Vi arbetar med underhåll, funktionsprovning, utbyten och programmering av styranläggningar. Vi servar och felsöker de flesta olika fabrikat och modeller som används på marknaden. Vi har även kunskap att programmera eller omprogrammera anläggningar.

  • Datoriserat system
  • Systemlösningar
  • Projektering och konstruktion
  • Programmering
  • Driftsättning injustering
  • Energi optimering
  • Dokumentation
  • Bas2

Tack vare vår kompetens inom styr kan vi erbjuda bättre och ofta energieffektivare lösningar inom våra andra kompetensområden – kyla, värme och ventilation.